Lễ hội Vinh danh làng nghề cỏ tế truyền thống xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên lần thứ nhất năm 2016

Chương trình văn nghệ đón khách mời tại lễ hội Vinh danh làng nghề cỏ tế truyền thống xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên lần thứ nhất năm 2016. Lễ hội được sự phối hợp tổ chức chức của Huyện ủy, HDND, UBND, UBMTTQ huyện Phú Xuyên, HĐND, UBND xã Phú Túc và Công ty Cổ phần Thương mại Gia Phạm.

Tác giả: admin