Phú xuyên mảnh đất Trăm nghề

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội) hiện có 124 làng có nghề, trong đó 38 làng được công nhận là làng nghề truyền thống từ làng nghề sơn mài, khảm trai cho đến làng nghề mộc gia dụng. Từ những làng nghề này, không chỉ đời sống của người dân được cải thiện mà những giá trị nhân sinh tốt đẹp cũng được gìn giữ bảo tồn.

sản phẩm sơn mài
(Làng nghề truyền thống sơn mài Bối Khê, xã Chuyên Mỹ.)

Toàn huyện có 22.100 hộ làm nghề, chiếm 40% số hộ chung của huyện với gần 28.500 lao động tham gia nghề. Trở thành một huyện của Hà Nội sau khi Thủ đô mở rộng địa giới hành chính, 5 năm qua, nhiều làng nghề của Phú Xuyên đã và đang tiếp tục có những bước phát triển tốt, chuyển dịch dần theo hướng cụm, vùng làng nghề; xây dựng làng nghề gắn với du lịch; chú trọng đào tạo nghề; xây dựng trung tâm thương mại và hình thành các doanh nghiệp thương mại tại các làng nghề.

sản phẩm sơn mài

Nhiều mặt hàng có truyền thống lâu đời như khảm trai, sơn mài được xuất khẩu sang các thị trường Đông Âu, Mỹ, Nhật, Ba Lan… , tạo việc làm cho nhiều lao động nông nhàn, nâng cao giá trị sản xuất của địa phương.

đồ ngỗ dân dụng

(Một cơ sở sản xuất đồ gỗ.)

Nhờ sở hữu không ít nghệ nhân, thợ lành nghề mà nghề mộc gia dụng của làng nghề truyền thống Đại Nghiệp (xã Tân Dân) được bảo tồn và phát triển.

khảm trai chương mỹ

(Nghệ nhân Nguyễn Xuân Dũng, nghệ nhân đời thứ ba làm nghề truyền thống khảm trai của làng nghề khảm trai truyền thống Chuyên Mỹ.)

Song song với công tác mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ, Hợp tác xã sơn khảm Ngọ Hạ (xã Chuyên Mỹ) còn chú trọng việc truyền nghề và mở các lớp dạy nghề cho trẻ em khuyết tật.

Tác giả: admin